Vrouwelijk schoon kan je nooit precies in cijfers achter de komma uitdrukken, want juist de afronding maakt het zo mooi.